_________________________
Yamaha PSR-S770, Korg Krome 61